Vergeet uw collectief verlof voor 2022 niet vast te leggen

Sociaal

2022 is in zicht, planning  wordt opgemaakt. Ondernemingen die een collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie of vervangingsfeestdagen wensen in te voeren in 2022 dienen nu actie te ondernemen.

In ondernemingen waar er een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig is worden de data van het collectief verlof of vervangingsfeestdagen hierin vastgelegd. Ondernemingen zonder deze organen dienen de data te bepalen in akkoord tussen werkgever en werknemers.

Nadat er een akkoord is dienen deze data opgenomen te worden in het arbeidsreglement. De eerste keer gebeurt dit volgens de procedure wijziging van het arbeidsreglement. De volgende keren volstaat het om een bericht met de afgesproken data van de collectieve sluiting op te hangen in de onderneming. Er moet ook een kopie aan de werknemers bezorgd worden en aan de bevoegde directie voor het Toezicht op de sociale wetten van de werkgever.

Een uiterste datum om collectief verlof vast te leggen is er niet. De procedure van de vervangingsfeestdagen daarentegen dient afgewerkt te zijn tegen 15 december 2021.

Voor vragen of hulp bij het invoeren van het collectief verlof/vervangingsfeestdagen kan u steeds bij Decostere Accountancy terecht.