De vergroening van de autofiscaliteit

Boekhouding & fiscaliteit

De fiscaliteit van de personenwagen is altijd een gevoelige materie geweest en danig onderworpen aan wijzigingen. Sommigen onder ons zullen zich waarschijnlijk nog herinneren hoe eenvoudig het ooit geweest is om autokosten te verwerken in de fiscale aangifte. Alle kosten behalve financiering waren aftrekbaar ten belope van 75% en daarmee was de kous af. Als we weten dat we hiervoor slechts 12 à 13 jaar moeten terugkeren in de tijd, voelen we onmiddellijk hoeveel er gewijzigd is op korte tijd.

Eerst deed de CO2 – uitstoot zijn intrede. Plots was het gedaan met de grote en dure wagens in de vennootschappen want de kosten waren plots amper 50% aftrekbaar en het voordeel alle aard steeg plotseling met ettelijke duizenden euro's. Toen kwam dit over als een grote verstrenging van de autofiscaliteit maar dit was eigenlijk slechts een kleine voorbode van wat er nu op het programma staat voor de eerstvolgende 7 jaar.

Met ingang van 01/01/2020 (als onderdeel van de derde fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting) werd de autofiscaliteit opnieuw hervormd. De gramformule deed zijn intrede waarbij al snel duidelijk werd dat zowat alle personenwagens nogmaals een stap terug deden inzake de aftrek van de kosten. Wagens met een uitstoot van meer dan 200 g/km worden nu ook extra zwaar behandeld door de invoering van het vlak tarief van 40% aftrekbaarheid. Ook de notie “valse hybride” werd hierbij in het leven geroepen ter bestrijding van de hybride wagens die een zeer lage CO2 uitstoot hadden maar eigenlijk over een elektrische batterij beschikten waarmee je bij wijze van spreken “enkel rond de kerktoren kan rijden”. Dit alles werd reeds uitvoerig besproken in een vorige update (raadpleeg deze hier) dus we gaan hier uiteraard niet dieper op in.

Toekomst: groene bedrijfswagens

Onze huidige regering onder Premie De Croo wil alles inzetten op de vergroening van de bedrijfswagens. Daarom zit er momenteel een nieuwe wet in de pipeline waarbij de autofiscaliteit nog maar eens wordt omgevormd. Dit wordt echter wel de meest ingrijpende hervorming tot nu toe. De hervorming steunt op drie pijlers :

 1. Vanaf 01/01/2026 kunnen enkel nog emissievrije personenwagens (lees : 100% elektrische wagens) nog een fiscale aftrek genieten.
  Voor iedere wagen met een brandstofmotor wordt het tarief op 0% gebracht. Dit impliceert ook de hybride wagens. Heel het verhaal over echte en valse hybrides wordt hiermee van tafel geveegd want ook deze wagens geven geen recht op aftrek meer. Hierbij zijn twee punten zeer belangrijk:
  1. Alle bestaande wagens en alle wagen aangeschaft
   voor 01/07/2023 behouden hun huidige regeling.
  2. Alle wagens met brandstofmotor aangekocht
   vanaf 01/07/2023 zullen onderworpen worden aan een afbouwregeling.
   In eerste instantie zullen deze wagens nog een zekere aftrek genieten maar die wordt geleidelijk afgebouwd naar 0%.
 2. Om dit mogelijk te maken moet het aantal laadpalen en laadpunten fors omhoog.
  Om dit te stimuleren worden fiscale voordelen in het leven geroepen in de vorm van een belastingvermindering voor particulieren en een verhoogde kostenaftrek voor vennootschappen.

   
 3. Het mobiliteitsbudget (het systeem waarbij werknemers hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor bepaalde voordelen) wordt verder uitgewerkt.
  Tot op vandaag is dit geen groot succes. Door het toevoegen van extra mogelijkheden om dit budget te gebruiken, hoopt men meer mensen te overtuigen alsnog de overstap te maken. Deze pijler wordt verder niet besproken in deze publicaties.

U voelt wellicht al aankomen dat dit een zeer uitgebreide materie is. De volledige hervorming geeft voldoende stof om een boek te vullen. Alles meegeven in dit artikel is dan ook onmogelijk. Niettemin willen wij toch zeker de hoofdlijnen meegeven maar zelfs dit is al niet weinig. Daarom werd beslist om de inhoud te spreiden over verschillende artikels volgend op dit artikel. Ieder artikel kan u afzonderlijk lezen indien gewenst maar voor degene die de volledige omvang wensen te zien is dit de gepaste volgorde:

 1. De vergroening van de autofiscaliteit
 2. Het lot van de personenwagens met een brandstofmotor 
 3. Het lot van de hybride personenwagens 
 4. Het lot van de emissievrije personenwagens
 5. Belastingvoordelen voor laadpalen en laadpunten

Belangrijke opmerking
Het is belangrijk op te merken dat deze hervorming geenszins betekent dat u geen wagen met een brandstofmotor of een hybride wagen meer mag aankopen. De fiscus kan u immers niet opleggen welke wagen u al dan niet mag kopen. Zij kan enkel de fiscale voordelen die aan de wagen vasthangen aanpassen. Als u liever met een wagen met brandstofmotor rijdt en u accepteert het feit dat er geen fiscale voordelen kunnen worden genoten voor de wagen, dan is dit uiteraard perfect mogelijk.

Uiteraard is uw dossierbeheerder steeds beschikbaar voor verdere info en specifieke toepassing op uw dossier. Of stuur uw vraag naar info@decostere.be.