Globalisatiepremie voor ondernemingen

Corona

Op voorstel van Vlaams minister van Economie heeft de Vlaamse Regering een nieuwe steunmaatregel goedgekeurd. Een maatregel voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hebben. De steun bedraagt 10% van de omzet behaald in de laatste 3 kwartalen van 2019 met aftrek van de al ontvangen premies.

Ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april tot 31 december 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hadden, kunnen rekenen op een steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019. Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme) afgetrokken worden. Het steunbedrag mag voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de vaste kosten zijn, voor middelgrote en grote ondernemingen mag het steunbedrag niet meer dan 70% van de vaste kosten zijn.

  70% omzetverlies 90% omzetverlies
5-19 medewerkers 30.000 euro 50.000 euro
20-49 medewerkers 100.000 euro 250.000 euro
50-199 medewerkers  500.000 euro 1.000.000 euro
vanaf 200 medewerkers 1.000.000 euro 2.000.000 euro

Ondernemingen met een omzet van meer dan 25 miljoen euro (exclusief btw) en met minstens 20 werknemers worden gelijkgesteld met de categorie van 200 werknemers en meer.

De premie kan nog niet aangevraagd worden. Zodra we hier meer info over ontvangen, wordt u via onze nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Bron: VLAIO.