Hervorming doelgroepvermindering eerste aanwerving(en)

Sociaal

Om de ondernemingen vlugger te laten overgaan tot het aanwerven van een eerste werknemer, of uit te breiden tot een aantal werknemers, werd een aantal jaar geleden de “Doelgroepvermindering eerste  aanwervingen”  (DGV) in het leven geroepen.  Dit is een vermindering van de RSZ werkgeversbijdragen, waardoor  de loonkost voor een onderneming aanzienlijk lager ligt voor de eerste 6 aanwervingen.   De afgelopen jaren werden er een aantal aanpassingen doorgevoerd, en ook vanaf 1 januari 2022 zijn er een aantal grondige wijzigingen. Graag nemen we deze even door

Bedrag doelgroepvermindering eerste werknemer

Tot voor kort was een startende werkgever geen basisbijdragen RSZ verschuldigd op het volledige loon van een eerste werknemer.  Ongeacht de hoogte.  Enkel de aanvullende bijdragen voor oa sociaal fonds,  vakantiegeld bij arbeiders en dergelijke waren verschuldigd.

Het recentste regeerakkoord bracht hier een wijziging aan door de vermindering te beperken.  De vrijstelling van de basisbijdrage RSZ, zal nog maximum 4000 euro per kwartaal bedragen.  Voor de eerste werknemer waarvan het gemiddelde maandwedde maximum  5300 euro per maand bedraagt, zal weinig of niets wijzigen.  Heeft de werknemer echter een hogere brutowedde; dan zal  er voor het stuk boven de  5300 euro  geen vermindering meer zijn op de werkgeversbijdrage RSZ.

Deze hervorming betreft niet enkel de nieuwe aanwervingen 1e werknemer vanaf 1/1/2022.  Ook de reeds lopende DGV eerste werknemers worden vanaf heden beperkt in bedrag.  In tijd is er geen beperking.
 

Doelgroepvermindering 2de tot 6de medewerker

De bedragen voor DGV 2e tot en met 6e  aanwervingen wijzigen niet. Volledigheidshalve geven we u hieronder een overzicht van de verminderingen voor een aanwerving  van een 2e tot 6e werknemer.   De bedragen zijn deze voor een volledige tewerkstelling in een kwartaal.

Kwartaal 1 tot 5 6 tot 9 10 tot 13
2e werknemer € 1.550 € 1.550 € 450
3e werknemer € 1.550 € 1.550 € 450
4e werknemer € 1.550 € 1.550 € 450
5e werknemer € 1.550 € 1.550 € 450
6e werknemer € 1.550 € 1.550 € 450

Begrip Technische bedrijfseenheid

Doelgroepverminderingen eerste werknemers wordt niet aan elke startende werkgever zomaar toegekend.  Zo wordt er nagekeken of het een  eerste tewerkstelling betreft bij een volledig  “nieuwe”werkgever.  Met andere woorden wordt er nagekeken of de nieuwe werkgever geen relaties heeft met reeds bestaande werkgevers, of ze dus geen deel uitmaken van een “technische bedrijfseenheid”.   Is dit inderdaad het geval, dan zijn er bijkomende regels om de DGV toe  te passen.  En net deze regels  zijn sinds 01/01/2022 strenger geworden.

Om nog meer duidelijkheid en minder stof tot discussie te hebben werden ook een aantal principes hierover die reeds in de rechtspraak gebruikt werden in de wetgeving opgenomen.

Referteperiode van 12 maanden

Om uit te maken of een werkgever recht heeft op een DGV eerste aanwervingen, en welke rang ,  wordt er gekeken naar het aantal werknemers in dienst  in een bepaalde periode. Dit noemt men de referteperiode.   Voorheen werd deze referteperiode vastgesteld op de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving.  Vanaf dit jaar, is de referteperiode gewijzigd in de 12 voorafgaande maanden. 

Als er dus een nieuw werknemer in dienst komt op bv 1/2/2022 is de referteperiode 01/02/2021 tot 31/1/2022. Vroeger zou de referteperiode starten op 1/1/2021.

Aantal verminderingen per rang per kwartaal

Ook goed nieuws is er wanneer een rechtgevende werknemer (zowel voor 1e tot 6e aanwerving) vervangen wordt. Vroeger kon  per kwartaal slechts 1 werknemer per rang  de vermindering krijgen. Wanneer de werknemer uit dienst ging en vervangen werd, verloor de werkgever dus een deel van de vermindering voor het kwartaal van vervanging.  Vanaf  dit jaar kan voor zowel voor  de oorspronkelijke eerste werknemer(s) als de vervangende werknemer(s) de vermindering van dezelfde rang  toegepast worden.

Bent u van plan om over te gaan tot het aannemen van (bijkomend) personeel of wenst u meer informatie over de doelgroepvermindering eerste werknemers, dan helpt Decostere Accountancy u graag verder.