Het lot van de emissievrije personenwagens

Boekhouding & fiscaliteit

In deze update bekijken we wat de hervorming met zich meebrengt voor de emissievrije personenwagens. Dit omvat niet enkel elektrische wagens maar ook de wagens op waterstof. Deze laatste zien we nog niet zoveel in ons straatbeeld maar men verwacht dat die in de toekomst ook een opmars zullen maken. 

Deze wagens zijn de enige waarvoor een fiscale aftrek behouden blijft. Onder de huidige regeling is die steeds gelijk aan 100% maar zelfs hier worden er toch maxima ingevoerd. 

We onderscheiden drie afzonderlijke periodes

Periode 1: Wagens aangekocht vóór 01/01/2027

Waar de regels voor benzine- en dieselwagens verstrengen vanaf 2023, blijven emissievrije personenwagens nog enkele jaren buiten schot.
In eerdere bijdragen werd reeds omstandig ingegaan op personenwagens met brandstofmotor en op de hybride-wagens. De vóór 01/01/2027 aangekochte wagens blijven onderworpen aan de huidige regeling, zolang je ze blijft gebruiken in uw onderneming.

Daar de CO2 steeds gelijk is aan 0, leidt de toepassing van de gramformule tot een steeds tot een aftrekbaarheid van 100%. Dit geldt ook voor de elektriciteitskosten.

Periode 2: Wagens aangekocht vanaf 01/01/2027   

In de jaren vanaf 2027 wordt het maximum stelselmatig afgebouwd als volgt:

  • Jaar 2027: Maximaal 95% aftrekbaar
  • Jaar 2028: Maximaal 90% aftrekbaar
  • Jaar 2029: Maximaal 82,5% aftrekbaar
  • Jaar 2030: Maximaal 75% aftrekbaar
  • Jaar 2031 ev: Maximaal 67,5% aftrekken

In tegenstelling tot de wagens met brandstofmotor en de hybrides blijven de emissievrije wagens hun aftrek genieten van het jaar van aankoop. Indien je een elektrische wagen aankoopt in 2028 dan zijn alle kosten aftrekbaar ten belope van 90% voor de volledige levensduur van het voertuig.

Ook voor loon- en weddetrekkenden die een wagen aankopen vanaf 2027 kunnen we nog meegeven dat de forfait van € 0,15 per km enkel nog zal gelden voor emissievrije wagens.

Periode 3: Vanaf 2031 

Vanaf 2031 blijft de aftrek behouden op 67,5%. Dit is althans hoe het nu in het wetsontwerp voorzien is. 10 jaar is een uiteraard een lange tijd en in fiscale termen is dit zelfs een eeuwigheid.

De tijd zal uitwijzen of deze regeling dan nog van toepassing is of dat er ondertussen opnieuw gesleuteld wordt aan de autofiscaliteit.

Wij willen er op wijzen dat we hier enkel de hoofdlijnen meegeven van deze regeling om alles nog overzichtelijk te houden voor zover dit mogelijk is.

Uiteraard is uw dossierbeheerder steeds beschikbaar voor verdere info en specifieke toepassing op uw dossier. Of stuur uw vraag naar info@decostere.be.