Het lot van de hybride personenwagens

Boekhouding & fiscaliteit

In deze update bekijken we wat de aangekondigde hervorming van de autofiscaliteit precies betekent voor de hybride wagens. De mensen die het deel over wagens met een brandstofmotor hebben gelezen, zullen hier redelijk veel zaken zien terugkeren want de regeling voor hybrides is vrij gelijkaardig op enkele punten na. 

Hier zien we ook hoe radicaal de overheid wil overstappen naar groene wagenparken want zelfs de “echte” hybrides evolueren naar een 0% aftrek.

Hou er zeker rekening mee dat, zolang de hybrides recht geven op een fiscale aftrek, de uitzonderingsregeling inzake de zogenaamde “valse” hybrides blijft gelden. Hierbij gaat het om de zogenaamde plugin hybrides. Hybrides zonder stekker om te koppelen aan een laadpunt maar die zichzelf opladen al rijdend, zijn steeds “echte” hybrides.

We onderscheiden drie afzonderlijke periodes. 

Periode 1: Wagens aangekocht vóór 01/07/2023 

Deze wagens blijven onderworpen aan de huidige regeling zolang je ze blijft gebruiken in uw onderneming. Dit betekent dat de aftrek wordt berekend op basis van de gramformule zoals die van toepassing is vanaf 01/01/2020:

 • Aftrekpercentage = 120% - (0,5% x CO2 g/km x coëfficiënt brandstoftype) 

Het aftrekpercentage ligt steeds tussen de 50% en 100% behalve voor de wagens met een CO2 uitstoot van meer dan 200 g/km. Zij vallen onmiddellijk terug op 40%. 

Er werd één wijziging aangebracht ten opzichte van de huidige regeling:
De brandstofkosten worden onmiddellijk beperkt tot 50%. De overige kosten zijn aftrekbaar volgens bovenstaande regels inclusief de elektriciteitskosten. Hiermee wil de overheid het gebruik van de elektromotor aanmoedigen en het gebruik van de brandstofmotor ontmoedigen.

Periode 2: Wagens aangekocht in de periode 01/07/2023 – 31/12/2025   

Voor de wagens aangekocht in deze periode moet eveneens bovenstaande gramformule worden toegepast voor de berekening van het aftrekpercentage.

Niettemin komen we hier in een uitdoofscenario terecht op basis van de minimum –en maximumpercentages. Hierbij moeten we dan volgens onderscheid maken: 

 1. Aankoop periode 01/07/2023 – 31/12/2024: Minimum aftrek 50% (of 40%) – Maximum aftrek 100%. 
 2. Aankoop periode 01/01/2025 – 31/12/2025: Geen minimumaftrek meer dus het is mogelijk dat je kosten 0% aftrekbaar zijn bij een hoge CO2 uitstoot. De maximumaftrek wordt geplaatst op 75%. 

In de jaren vanaf 2026 wordt het maximum stelselmatig afgebouwd als volgt: 

 • Jaar 2025: Maximaal 75% aftrekbaar 
 • Jaar 2026: Maximaal 50% aftrekbaar 
 • Jaar 2027: Maximaal 25% aftrekbaar 
 • Jaar 2028 ev: Maximaal 0% aftrekbaar 

In dit afbouwscenario worden de brandstofkosten (benzine of diesel) steeds beperkt tot 50%. Vanaf 2027 valt deze bovengrens echter weg omdat het maximum voor de andere kosten onder de 50% duikt. Het spreekt voor zich dat de brandstofkosten vanaf dan hetzelfde percentage volgen als de overige kosten. Hierbij moet dus steeds als volgt worden te werk gegaan: 

 1. Pas elk jaar de gramformule toe om te berekenen hoeveel % je mag aftrekken van de autokosten. 
 2. Beperk indien nodig het resultaat van de formule tot het maximum voor dat jaar. Het spreekt voor zich dat je stap 2 niet moet uitvoeren wanneer je een percentage bekomt in stap 1 die lager is dan het maximum. 

Voorbeeld 
In 2024 koopt een vennootschap een benzinehybride aan met een CO2 uitstoot van 44 g/km. Elk jaar moet de aftrek worden berekend met de gramformule. Aangezien de factoren van de formule niet wijzigen, krijg je elk jaar hetzelfde resultaat: 99,1% aftrek. 

Volgens de regels van het uitdoofscenario bekomen we volgende aftrekken per jaar: 

 • 2024: 99,1% want maximum 100% 
 • 2025: 99,1% te beperken tot 75% 
 • 2026: 99,1% te beperken tot 50%
 • 2027: 99,1% te beperken tot 25%
 • 2028 ev: 99,1% te beperken tot 0%

Hierbij moeten de benzinekosten beperkt worden tot 50% voor 2024, 2025 en 2026. In 2027 worden ze beperkt tot 25% en vanaf 2028 wordt dit ook 0%. De elektriciteitskosten volgen bovenstaande afbouw net zoals de andere kosten.

Periode 3: Wagens aangekocht vanaf 01/01/2026 

Voor deze wagens is er geen uitdoofscenario voorzien. Deze vallen onmiddellijk terug op 0%. Wanneer u dus een hybride wagen koopt na 2025, kan u dus geen enkel fiscaal voordeel meer genieten.

Wij willen er op wijzen dat we hier enkel de hoofdlijnen meegeven van deze regeling om alles nog overzichtelijk te houden voor zover dit mogelijk is.

Uiteraard is uw dossierbeheerder steeds beschikbaar voor verdere info en specifieke toepassing op uw dossier. Of stuur uw vraag naar info@decostere.be.