Het lot van de personenwagens met een brandstofmotor

Boekhouding & fiscaliteit

In deze update bekijken we wat de aangekondigde hervorming van de autofiscaliteit precies betekent voor de wagens met een brandstofmotor.

We bespreken hier de impact voor de wagens die 100% op benzine of diesel rijden. De hybride wagens komen in een afzonderlijke nieuwsbrief aan bod. Om te bepalen in welke mate de kosten van de wagen nog aftrekbaar zijn, is de datum van aankoop van doorslaggevend belang.

Onder datum van aankoop begrijpen we niet enkel de effectieve datum waarop je de wagen aankocht maar ook de datum vanaf wanneer je een wagen hebt geleased of gehuurd.

We onderscheiden drie afzonderlijke periodes.

Periode 1: Wagens aangekocht vóór 01/07/2023 

Deze wagens blijven onderworpen aan de huidige regeling zolang je ze blijft gebruiken in uw onderneming. Dit betekent dat de aftrek wordt berekend op basis van de gramformule zoals die van toepassing is vanaf 01/01/2020: 

 • Aftrekpercentage = 120% - (0,5% x CO2 g/km x coëfficiënt brandstoftype) 

Het aftrekpercentage ligt steeds tussen de 50% en 100% behalve voor de wagens met een CO2 uitstoot van meer dan 200 g/km. Zij vallen onmiddellijk terug op 40%.  

Periode 2: Wagens aangekocht in de periode 01/07/2023 – 31/12/2025  

Voor de wagens aangekocht in deze periode moet eveneens bovenstaande gramformule worden toegepast voor de berekening van het aftrekpercentage.

Niettemin komen we hier in een uitdoofscenario terecht op basis van de minimum –en maximumpercentages.
Hierbij moeten we dan volgend onderscheid maken: 

 1. Aankoop periode 01/07/2023 – 31/12/2024: Minimum aftrek 50% (of 40%) – Maximum aftrek 100%. 
 2. Aankoop periode 01/01/2025 – 31/12/2025: Geen minimumaftrek meer dus het is mogelijk dat je kosten 0% aftrekbaar zijn bij een hoge CO2 uitstoot. De maximumaftrek wordt geplaatst op 75%. 

In de jaren vanaf 2026 wordt het maximum stelselmatig afgebouwd als volgt: 

 • Jaar 2025: Maximaal 75% aftrekbaar 
 • Jaar 2026: Maximaal 50% aftrekbaar 
 • Jaar 2027: Maximaal 25% aftrekbaar 
 • Jaar 2028 ev: Maximaal 0% aftrekbaar

Hierbij moet dus steeds als volgt worden te werk gegaan: 

 1. Pas elk jaar de gramformule toe om te berekenen hoeveel % je mag aftrekken van de autokosten. 
 2. Beperk indien nodig het resultaat van de formule tot het maximum voor dat jaar. Het spreekt voor zich dat je stap 2 niet moet uitvoeren wanneer je een percentage bekomt in stap 1 die lager is dan het maximum. 

Voorbeeld 
In 2024 koopt een vennootschap een benzinewagen aan met een CO2 uitstoot van 122 g/km. Elk jaar moet de aftrek worden berekend met de gramformule. Aangezien de factoren van de formule niet wijzigen, krijg je elk jaar hetzelfde resultaat: 62,1% aftrek.  

Volgens de regels van het uitdoofscenario bekomen we volgende aftrekken per jaar: 

 • 2024: 62,1% want maximum 100% 
 • 2025: 62,1% want maximum 75% 
 • 2026: 62,1% te beperken tot 50% 
 • 2027: 62,1% te beperken tot 25% 
 • 2028 ev: 62,1% te beperken tot 0%
   

Periode 3: Wagens aangekocht vanaf 01/01/2026  

Voor deze wagens is er geen uitdoofscenario voorzien. Deze vallen onmiddellijk terug op 0%. Wanneer u dus een wagen koopt op fossiele brandstof na 2025, kan u dus geen enkel fiscaal voordeel meer genieten. 

Wij willen er op wijzen dat we hier enkel de hoofdlijnen meegeven van deze regeling om alles nog overzichtelijk te houden voor zover dit mogelijk is. 

Uiteraard is uw dossierbeheerder steeds beschikbaar voor verdere info en specifieke toepassing op uw dossier. Of stuur uw vraag naar info@decostere.be.