Liquidatiereserve bij schenking

Vermogens- en successieplanning

Liquidatiereserves zijn populair maar aan wie komen ze toe na een schenking van blote eigendom van aandelen?

In veel vennootschappen wordt de winst niet onmiddellijk uitgekeerd als dividend, maar wordt deze winst gereserveerd.

Wanneer deze winst wordt geboekt naar de zogenaamde  “liquidatiereserve” kan u later op een meer fiscaalvriendelijke manier geld uit uw vennootschap halen.

De winst wordt dan onderworpen aan de gewone vennootschapsbelasting en een afzonderlijke aanslag van 10%.

Als u vervolgens vijf jaar wacht om deze opgepotte winst uit te keren, zal er op dat ogenblik slechts 5% roerende voorheffing bijkomend verschuldigd zijn.

Wanneer u uw vennootschap vereffent (zelfs binnen deze vijf jaar), hoeft u deze 5% extra belasting niet meer te betalen.

Deze liquidatiereserves komen bij uitkering toe aan de aandeelhouders van de vennootschap.

Aan wie komen ze toe wanneer het eigendomsrecht van de aandelen is gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom?

Deze opsplitsing kan ontstaan na een schenking van uw aandelen in blote eigendom aan uw kinderen waarbij u zich het vruchtgebruik voorbehoudt.

Of u overlijdt, waarna uw kinderen de blote eigendom van uw aandelen erven en uw echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik.

De vruchtgebruiker verkrijgt alle stemrecht op de algemene vergadering en geniet van alle “vruchten” zoals de dividenden van aandelen.

Fiscaal gezien zijn de uitkeringen van liquidatiereserves als dividenden te beschouwen.

Maar vermogensrechtelijk is de meerderheid van de rechtsleer van mening dat deze uitkeringen  geen “vruchten” zijn die toekomen aan de vruchtgebruiker.

Ze komen als uitkeringen van “kapitaal” (“gekapitaliseerde winst”)  toe aan de blote eigenaars waarop de vruchtgebruiker zijn/haar recht van vruchtgebruik heeft.

Concreet betekent dit dat deze uitkeringen moeten worden gestort op een gezamenlijke rekening van blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) dan wel moeten worden omgedeeld waarbij de blote eigenaars en de vruchtgebruiker(s) hun afzonderlijke waarde verkrijgen berekend op basis van de sterftetabellen.

Om dit alles te vermijden en om zeker te zijn dat u na uw schenking nog aanspraak kan maken op de opgepotte winsten voorziet u best de nodige afspraken in de schenkingsakte.

Voor het geval van vruchtgebruik verkregen naar aanleiding van een overlijden, kunnen de afspraken ook worden vastgelegd in de statuten van de vennootschap.

En wanneer u een maatschap hebt opgericht, kan u op een eenvoudige manier de controle behouden over alle uitkeringen uit de vennootschappen van wie de aandelen werden ingebracht.

Onthoud dus best dat de liquidatiereserves toekomen aan de blote eigenaars bezwaard met een vruchtgebruik en dat u in uw schenkingsakte, uw statuten van uw vennootschap of uw maatschap, kan opnemen wat er precies onder “vrucht” toekomend aan u als “vruchtgebruiker” moet worden begrepen!

Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met een van onze vermogensplanners in een kantoor bij u in de buurt.