Te veel voorafbetaald in 2020?

Boekhouding & fiscaliteit

In veel dossier vallen de resultaten voor het boekjaar tot 31/12/2020 lager uit dan verwacht. Sommigen deden dan ook meer voorafbetalingen dan nodig.

In dat geval heeft u drie opties:

Optie 1: Niets doen en afwachten.

Dat is een optie, maar meestal niet de beste. De uiterste datum van indiening voor de belastingaangifte voor een boekhouding die per kalenderjaar verloopt, is in principe eind september 2021. Met wat geluk krijgt u dan het aanslagbiljet eind oktober en dan moet u nog twee maanden wachten vooraleer de terugbetaling op de bankrekening staat. Concreet ziet u dus ten vroegste eind 2021 het te veel betaalde terug.

Optie 2: Nu terugvragen

Uw onderneming kan nu het teveel al terugvragen. De terugbetaling krijgt u dan op het einde van de tweede maand die volgt. Let wel, indien er nog openstaande belastingschulden zijn, worden die eerst verrekend. Het teveel aan voorafbetalingen terugvragen, is zeker interessant indien u in een verliessituatie zit of u zeker bent dat u geen belastingen (of veel minder dan ingeschat) moet betalen. Maar in de andere gevallen kiest u in principe het best voor optie 3.

Optie 3: Voorafbetalingen overdragen

U kunt uw voorafbetalingen van 2020 (deels) overdragen naar het volgend, zodat die gelden als eerste voorafbetaling van volgend jaar (VA 1 van 2021). U moet dat doen via een schriftelijke aanvraag bij de Dienst Voorafbetalingen en dit uiterlijk op de laatste dag van de derde maand na afsluiten van het boekjaar. Indien uw boekjaar afsluit op 31.12.2020, is dit tegen 31.03.2021.

Heeft u in 2020 verschillende voorafbetalingen gedaan, draag dan steeds (een deel van) de laatste voorafbetaling over naar 2021. Daarvoor heeft u immers de minste voordelen ontvangen om de vermeerderingsboete te vermijden.

 

Meer informatie kunt u uiteraard bekomen bij uw dossierbeheerder bij Decostere Accountancy.