Ontslag tijdens de corona periode? Wat kan en wat mag?

Corona

Ontslag door de werkgever ten gevolge van de coronacrisis 

 Een werkgever kan er voor kiezen een werknemer zijn opzeg te geven, en deze de opzegperiode te laten presteren.  Hierbij zal de werknemer nog een aantal weken moeten werken, naargelang de anciënniteit. Bepaalde afwezigheden zoals ziekte, verlof en economische werkloosheid schorsen dan de opzegtermijn. 

Met het invoeren van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door Corona, besliste de regering dat deze werkloosheid de opzegtermijn niet schorste.   

Dit bracht heel wat discussie met zich mee. De  wet van 15 juni,  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 juni, bepaalt nu duidelijk dat de opzegtermijn ook geschorst wordt wegens werkloosheid overmacht Corona. Let wel, de wet is maar van kracht op ontslagen vanaf 22 juni 2020. 

Voor wie is de wet van toepassing? 

De wetswijziging brengt met zich mee dat er vanaf 22 juni 3 mogelijke scenario’s ( of toepassingen ) zijn

  • Opzegtermijnen die starten vanaf 22 juni worden altijd geschorst, en dus verlengd, met de dagen werkloosheid overmacht -COVID19. 
  • Opzegtermijnen met aanvang vanaf 1 maart 2020.  Hier wordt de opzegperiode niet geschorst indien de werknemer met werkloos wegens overmacht viel in de periode van 1 maart 2020 tot 21 juni 2020.  Werd de werknemer werkloos gesteld vanaf 22 juni, dan schorst dit de opzeg wel en wordt de opzegperiode verlengd.  
  • Tot slot zijn er nog de opzegtermijnen die een aanvang namen vóór 1 maart 2020.   Hiervoor gelden de opschortregels niet.  De opzeg loopt bijgevolg gewoon door tijdens werkloosheid overmacht-corona.   

 

Toch nog even meegeven dat deze regel enkel van toepassing is indien de opzeg uitgaat van de werkgever.  Voor werknemers die een einde stellen aan de overeenkomst wordt de opzegperiode niet geschorst.  Dit geldt zowel voor schorsing van ziekte, verlof en werkloosheid .