Wat als een medewerker terugkomt uit een risicogebied?

Corona
Sociaal

Reist de werknemer naar een riscogebied, dan kan dit een impact hebben op de organisatie. Wat kan je of moet je als werkgever doen, wat zijn de rechten en plichten van de medewerker en wat kun je van hen verlangen.

Als werkgever kun je niet verwachten van uw medewerker dat die zijn reisbestemming kenbaar maakt. Daarnaast kun je hen niet verbieden van op vakantie te vertrekken. De werknemer is vrij van te doen wat hij wil tijden zijn of haar vakantieperiode.

Als werkgever kun je wel gaan sensibiliseren. 

Een medewerker zit vast in risciogebied, wat nu?

De medewerker dient de werkgever zo snel mogelijk op de hoogte te brengen hiervan. Indien hij of zij dat niet doet, kan de werkgever de betreffende werknemer als ongewettigd afwezig beschouwen. 

Indien de werknemer de wergever op de hoogte gebracht heeft, maar nog niet aan de slag kan op de voorziene datum omdat die nog vast zit in het buitenland, dan is er wel sprake van een gerechtvaardigde afwezigheid. Gezien deze niet aan het werk is, is de werkgever niet verplicht om de werknemer te betalen. De werknemer is dus wel gewettigd afwezig, maar heeft geen recht op loon.

Indien dit zo is, kunnen werknemer en werkgever wel onderling afspraken maken om bijvoorbeeld jaarlijkse verlofdagen op te nemen. Dan zijn deze wel betaald.

Bron: Acerta

Kan een werkgever een werknemer verplichten om in quarantaine te gaan?

De werknemer die terugkeert uit een risicogebied, waarbij er een verplichte quarantaine geldt bij terugkeer, moet de werkgever onmiddellijk verwittigen. De werknemer moet in dat geval tevens een quarantainegetuigschrift afleveren als de werkgever hier om vraagt. 

Als de werknemer uit een gebied komt waarbij er bij terugkomst geen verplichte quarantaine door de overheid wordt opgelegd, dan mag de werkgever de werknemer de toegang tot de werkvloer niet weigeren. De werkgever langs zijn kant moet wel alle noodzakelijke en preventieve maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te waarborgen. De werkgever mag dus vragen aan de werknemer om eerst naar een behandelende arts te gaan die de werknemer zal onderzoeken. Mogelijk volgt er dan een arbeidsongeschiktheidsattest of een quarantainegetuigschrift. Als de werknemer geen van beide attesten voorlegt, moet deze in principe opnieuw komen werken. 

Als de werknemer kan telewerken, is er geen probleem en is telewerk verplicht. Wanneer telewerk niet mogelijk is, kan er volgens de huidige instructies van de RVA tijdelijke werkloosheid worden ingeroepen als er een quarantainegetuigschrift is. 

Bron: Secura

Wat kun je als werkgever doen om de vakantieperiode goed door te komen?

Maak duidelijke afspraken met uw medewerkers!

Er kan best geanticipeerd worden door duidelijke richtlijnen af te spreken met de medewerkers. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat medewerkers die naar een riscogebied gereisd hebben, de eerste 14 dagen na terugkeer verplicht telewerken. U kan een medewerker niet verplichten om zich te laten testen, maar als werkgever kan u uw andere medewerkers wel op deze manier preventief gaan beschermen.

 

Heeft u concrete vragen over tewerkstelling van medewerkers, contacteer dan onze sociale dient via info@decostere.be