RIZIV tussenkomst voor beschermingsmateriaal

Corona
Boekhouding & fiscaliteit

Zorgverleners kunnen een tegemoetkoming krijgen van het RIZIV voor het beschermingsmateriaal dat nodig is in een privépraktijk of bij ambulante zorg. De noodzakelijke extra bescherming mag in geen geval aan de patiënten doorgerekend worden.

De maatregel is van toepassing vanaf 4 mei 2020 en wordt verlengd tot 30 juni 2021.

De maatregel richt zich op vier categorieën van zorgverleners en neemt ofwel de vorm aan van een maandelijks forfait, ofwel van een vast bedrag per patiëntencontact.

Kort samengevat werkt dit als volgt:

U ziet patiënten bij hen thuis of in een privépraktijk

Bent u arts, thuisverpleegkundige, zorgkundige, kinesitherapeut, logopedist, vroedvrouw, klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog:

  • U ontvangt 2,50 € per fysiek patiëntencontact met een maximum van 200 contacten per maand.

Specifiek voor verpleegkundigen, zorgkundigen, klinisch psychologen en orthopedagogen is dit systeem van toepassing vanaf september 2020. Voorheen gold een systeem van aanvullend ereloon.

U ziet patiënten in een openbare ruimte

U bent apotheker, audicien, opticien, bandagist, orthopedist, een medisch huis of een revalidatiecentrum.

  • U ontvangt een forfait van 500,00 euro per maand.

U bent diëtist, ergotherapeut, podoloog of orthoptist

  • U ontvangt een forfait van 100,00 € per maand.

U bent tandarts, arts-specialist in de stomatologie of in de otorinolaryngologie

  • U ontvangt 20,00 € per fysiek patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per maand.

Formaliteiten

Wanneer u patiënten in een openbare ruimte ziet, dient een aanvraag te gebeuren via de MyRiziv-service. Voor de andere categorieën dient u geen specifieke vergoedingsaanvraag in te dienen. Het RIZIV heeft de nodige info via de aangerekende verstrekkingen voor de periode.

De gedetailleerde regeling vindt u op de website van het RIZIV.