Steunmaatregelen Coronacrisis: Wat bestaat er nog?

Corona

Zoals U reeds kon lezen in vorige edities van onze nieuwsbrief, ging de Covid 19 – crisis gepaard met tal van steunmaatregelen die door de diverse overheden van ons land werden uitgegeven. Dit uiteraard met de bedoeling de getroffen ondernemingen (als gevolg van de genomen maatregelen tegen Corona) financieel te steunen in deze moeilijke periode.

Al deze maatregelen waren tijdelijk van aard. Sommigen zijn ondertussen allang verleden tijd, anderen bestaan nog steeds op vandaag, nog anderen werden verlengd of gingen onder gewijzigde vorm verder.

Velen zien door de bomen het bos niet meer. Daarom hieronder een overzicht van wat op vandaag nog mogelijk is. Het is niet de bedoeling om alle systemen opnieuw gedetailleerd uit te leggen, daarvoor verwijzen we graag naar onze eerder nieuwsbrieven. Uiteraard staat ook uw dossierbeheerder ter beschikking voor verdere uitleg.

Overbruggingsrecht

Dubbel corona-overbruggingsrecht

Deze versie van het overbruggingsecht was identiek aan het gewone overbruggingsrecht met dit verschil dat de uitbetaalde bedragen werden verdubbeld. Deze tussenkomst was geldig tot en met 30/09/2021 maar je kan nog steeds een aanvraag indienen voor de maanden juli, augustus en september 2021 uiterlijk tegen 31/03/2022.

Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling

Dit recht kon worden toegepast tot en met 30/09/2021 voor de ondernemingen die geconfronteerd werden met een omzetdaling van 40%. Dit werd echter verlengd tot en met 31/12/2021 maar enkel voor de ondernemingen die een omzetdaling kunnen aantonen van minstens 65%. Voor de maanden juli, augustus en september kan je nog een aanvraag indienen tot 30/03/2022. Voor de maanden oktober, november en december kan je nog een aanvraag indienen tot 30/06/2022.

Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind

Het overbruggingsrecht voor een ondernemer die zijn activiteiten moet verminderen of stopzetten om te kunnen zorg dragen voor zijn/haar kind die in quarantaine zit of ziek is, werd verlengd tot en met 31/12/2021. De aanvraagtermijnen zijn dezelfde als deze onder 'crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling'.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Ondernemingen die geconfronteerd worden met een terugval in bestellingen en dus niet al hun medewerkers van werk kunnen voorzien, kunnen nog steeds beroep op het systeem van tijdelijke werkloosheid en dit tot en met 31/12/2021.

Vlaams Beschermingsmechanisme

Het Vlaams Beschermingsmechanisme is er gekomen als opvolger van de hinderpremies, compensatiepremies,… die in de eerste golf werden uitbetaald. Dit werd elke maand vernieuwd met een nieuwe editie. Voor de periode 01/07/2021 – 30/09/2021 werd reeds de tiende editie ingevoerd van dit stelsel. Qua voorwaarden, bedragen,.. is dit opnieuw identiek aan de vorige 9 edities. Het enige verschil nu is dat je de aanvraag voor editie 10 pas kan indienen nadat de BTW aangifte voor het derde kwartaal 2021 werd ingediend. Daarnaast is deze editie ook enkel van toepassing voor discotheken, dancings, feestzalen, hotels, eventbedrijven, reisbureaus of personenvervoer via autocars. Uiteraard zijn dit de sectoren die nog steeds beperkingen ondervonden in deze periode.

Addendum

Ondertussen is de vierde golf in volle gang in ons land en wordt er ook reeds druk gesproken over de Omikron variant die in opkomst. Daarom heeft de regering reeds aangekondigd dat bovenstaande maatregelen worden verlengd tot 31/03/2022. De teksten waarin men de voorwaarden uittekent en de data opgeeft vanaf wanneer je deze kan aanvragen, zijn echter nog in voorbereiding. We kunnen dus nog niet met zekerheid zeggen of de voorwaarden grote wijzigingen zullen ondergaan of niet. Wij volgend dit verder op en berichten hierover zodra er meer gekend is.

Hebt u vragen of wenst u verdere uitleg, Decostere Accountancy help u graag verder.