Stoppen als zelfstandige

Corona
Sociaal

Ik stop vrijwillig met zelfstandige zijn. Wat nu?

Uiteraard wensen wij iedereen een succesvolle onderneming toe, maar het zijn vandaag geen eenvoudige tijden. In sommige omstandigheden is stoppen een verstandige optie.

Als je vrijwillig stopt als zelfstandige, kan je aanspraak maken op de voortgezette verzekering. Hiermee behoud je je rechten in het sociaal statuut tot je een andere beroepsactiviteit hebt.

Hoe lang kan ik gebruik maken van de voortgezette verzekering?

  • maximum 2 jaar
  • maximum 7 jaar als je daarmee de wettelijke pensioenleeftijd bereikt

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  • Je hebt minstens een jaar als zelfstandige gewerkt.
  • Je bent volledig gestopt als zelfstandige.
  • Je betaalt correct de sociale bijdragen.

Waar moet ik de voortgezette verzekering aanvragen?

Vraag de voortgezette verzekering aan bij je socialeverzekeringsfonds. Doe dit binnen de 3 kwartalen nadat je stopt als zelfstandige. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door RSVZ.

De verschuldigde sociale bijdragen in het kader van de voortgezette verzekering worden berekend op basis van het inkomen van drie jaar voordien. Indien u de verzekering meer dan twee jaar geniet, dan zal er na verloop van tijd worden berekend op het inkomen van het laatste refertejaar waarin u vier kwartalen actief was.