Tijdskrediet landingsbaan met uitkering vanaf 55 jaar verlengd

Sociaal

In het interprofessioneel akkoord van 2022-2023 werd beslist dat onder bepaalde voorwaarden, werknemers vanaf 55 jaar hun prestaties met 1/5 of 1/2 kunnen verminderen door gebruik te maken van het specifieke stelsel van tijdskrediet landingsbaan.

Meer bepaald moeten de werknemers kunnen bewijzen dat ze tewerkgesteld zijn in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, dat ze een beroepsloopbaan van 35 jaar hebben of dat ze tewerkgesteld waren in een zwaar beroep.  Bijkomende voorwaarde is dat om dit recht te openen, de sectoren zelf ook nog moeten aansluiten bij de cao’s van de NAR via een eigen  cao afgesloten op sectoraal vlak.

Zo de voorwaarden niet ingevuld zijn, blijft het stelsel van landingsbaan met uitkering maar van toepassing vanaf 60 jaar, mits een beroepsverleden van 25 jaar als werknemer. Huidig sociaal akkoord 2023 - 2024 verlengt het voordeliger systeem tot 30 juni 2025.

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.