UBO-register : Verlenging termijn voor het uploaden van bewijsstukken

Juridisch

De uiterste datum voor het uploaden van de bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-Register werd verlengd tot 31 augustus 2021, in plaats van 30 april 2021. Dankzij die verlenging hebben de informatieplichtigen de nodige tijd om de FAQ toe te passen en te vermijden dat zij vanaf 1 september 2021 de voorziene sancties ondergaan.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een gecentraliseerd register dat informatie bevat over de uiteindelijke begunstigden van juridische entiteiten bedoeld in de anti-witwaswet. Deze entiteiten vormen de “informatieplichtigen” waaronder vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën.

Dit register heeft tot doel om de natuurlijke personen te identificeren die een zeggenschap of controle uitoefenen over de informatieplichtige of die de uiteindelijke eigenaar zijn van een informatieplichtige. Het gaat er dus om de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de onderliggende misdrijven te versterken door de informatie te consolideren over wie er effectief achter een entiteit staat of economisch voordeel haalt uit de entiteit.

Digitalisatie van het UBO-register

In de komende maanden zal gesleuteld worden aan het gebruikersgemak van de e-service UBO-register.

  • Nieuwe koppelingen zullen toelaten om eenvoudiger documenten toe te voegen in het UBO-register zoals de rechtstreekse koppeling met publicaties in bijlage van het Belgisch Staatsblad.
  • Een nieuwe module zal mandatarissen in staat zal stellen alle entiteiten te beheren waarvoor een jaarlijkse bevestiging en/of waarvoor een bewijsstuk moet komen.
  • Elektronische aandelenregisters, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen worden beschouwd als authentieke bronnen. Deze authentieke bronnen zullen gekoppeld worden aan het UBO-register.
  • Bovendien ontvangt vanaf nu elke wettelijke vertegenwoordiger voor zijn onderneming in zijn berichtenbox op het MyMinfin-portaal één maand vóór de uiterste datum een herinnering aan de verplichting om de informatie die is opgenomen in het UBO-register bij te werken of te bevestigen dat die gegevens nog actueel zijn.