Vergeet de zorgvolmacht niet

Vermogens- en successieplanning

Onze agenda is vaak zo ingevuld dat we zelden of zelfs nooit stil staan bij de idee dat het leven er plots wel eens anders zou kunnen uitzien. In deze coronatijden komen we misschien wel tot andere inzichten.

Bent u wel voorbereid op de dag dat u uw zaken zelf niet meer zou kunnen regelen? We denken dan aan het leven na een beroerte, een hartaanval, coma (bv na een verkeersongeval), dementie,…

De zorgvolmacht, wat houdt het in?

Sinds 2014 bestaat de mogelijkheid om een zogenaamde zorgvolmacht of volmacht buitengerechtelijke bescherming op te stellen.

In deze zorgvolmacht kan u zelf iemand aanduiden die in uw naam en voor uw rekening zal optreden zodra u dit zelf niet meer kan. Dit kan uw partner zijn, maar ook (een van) uw kinderen of een andere vertrouwenspersoon binnen of zelfs buiten de familie.

Door de opmaak van een zorgvolmacht bespaart u uw geliefden op het ogenblik van het toeslaan van het noodlot de onvermijdelijke stappen naar de rechtbank.

De beslissing overlaten aan een rechter kan bovendien leiden tot ongewenste situaties. De rechter kan in alle vrijheid iemand, bv een advocaat, aanstellen om het beheer over uw vermogen waar te nemen.

Gezien niemand graag zijn vermogen in handen legt van een ander en al zeker niet de beoordeling van het moment van onbekwaamheid, kan er in de zorgvolmacht worden voorzien dat deze volmacht pas in werking zal treden op het ogenblik dat twee onafhankelijke artsen in een schriftelijk verslag deze onbekwaamheid vaststellen.

De bescherming van uw persoon

Sinds 2019 beperkt de bescherming in de zorgvolmacht zich niet langer tot uw vermogen.

De buitengerechtelijke bescherming werd intussen ook uitgebreid tot de bescherming van uw persoon, waaronder onder meer de keuze voor een bepaald woonzorgcentrum of de keuze voor een arts of thuisverpleging valt.

Het gevolg voor vermogensplanning

De zorgvolmacht is bovendien ook interessant als instrument van vermogensplanning.

In een zorgvolmacht kan onder meer een bijzondere volmacht tot schenken worden opgenomen.

Het vermogen dat u bijhoudt tot op het einde van uw dagen kan dan vóór uw overlijden – wanneer u zelf niet meer in staat zou zijn om tot schenking over te gaan - worden geschonken (bv aan uw kinderen). Mits betaling van schenkbelasting wordt de hogere erfbelasting op die manier vermeden.

Gezien uw zorgvolmacht enkel kan worden opgesteld op een ogenblik dat u zelf nog alle touwtjes in handen hebt, raden wij u aan om dit tijdig te doen.

De notaris neemt deze volmacht op in een notariële akte die vervolgens wordt geregistreerd in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten, dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

 

Onze juristen bij Decostere Accountancy hebben reeds lange ervaring opgebouwd in het opmaken van zorgvolmachten en kunnen u bijstaan bij het uitwerken van de verschillende bepalingen die eigen zijn aan uw specifieke situatie. Aarzel dus niet om ons hiervoor te contacteren.