Verhoogde kostenaftrek voor laadstations, niet meer cumuleerbaar investeringsaftrek

Boekhouding & fiscaliteit

In oktober 2021 gaf de Minister van Financiën in het parlement nog aan dat de combinatie van investeringsaftrek en de verhoogde kosten voor laadstations mogelijk was.

De Wet van 5 juli 2022 wijzigt de spelregels met ingang van 1 september 2021. De verhoogde kostenaftrek voor publiek toegankelijke laadstation voor elektrische wagens is slechts van toepassing wanneer met betrekking tot het laadstation geen aanspraak wordt gemaakt op de investeringsaftrek.

Wie uiterlijk 31 maart 2023 een investering doet heeft wel nog recht op de afschrijving ten belope van 200 % (later 150 % tot 31 augustus 2024).

De investeringsaftrek van 25 % die hier eerder eveneens in het vooruitzicht werd gesteld, is wettelijk afgeschaft ab initio. In de eerdere wettelijke bepalingen stond enkel dat de combinatie met de verhoogde investeringsaftrek voor elektrische laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens uitgesloten was. Voor laadstation voor personenwagens kon de combinatie wel.

De huidige uitsluiting gaat heel wat verder. Zoals de tekst geschreven is, verliest wie toch de gewone investeringsaftrek toepast, de verhoogde kostenaftrek (dus de extra 100 % kost, aan het ritme van de afschrijving), wat in praktijk een wel erg zware sanctie is. Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.