Verplichte aangifte voor Franse Taxe d’habitation op tweede verblijven

Boekhouding & fiscaliteit

Vanaf 2023 is in Frankrijk de ‘woonbelasting’ afgeschaft voor de eigen woning. Voor de niet-eigen woning bestaat de heffing nog steeds. De overheid heeft wel extra informatie nodig over het gebruik van de woning om de taks te kunnen opleggen.

Aangifteplicht

Uiterlijk 30 juni 2023 dient er per onroerend goed, bedoeld voor bewoning, een aangifte te gebeuren. Dit kan enkel online via https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R3120

Zowel huizen als appartementen en toebehoren dienen aangegeven te worden. De niet bebouwde terreinen vallen buiten de regeling. De aangifte moet gebeuren door de eigenaar (ook bij onverdeeldheid) of door de vruchtgebruiker, zowel door natuurlijke personen als door rechtspersonen.

Om toegang te hebben tot deze aangifte dient u te beschikken over een online profiel. De Franse belastingadministratie kan dit voor u aanmaken als u hen een mail stuurt met uw Frans fiscaal nummer, wat in principe vermeld staat op uw aanslagbiljet.

Wat moet u aangeven?

U dient niet alleen de woning aan te geven, maar ook wie er effectief woont als deze verhuurd is. De naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats dienen aangegeven te worden. Bij seizoenverhuur dient u de identiteit van de bewoners niet te vermelden.

Hoe wordt de belasting berekend ?

De taks wordt berekend op de huurwaarde via het kadastraal inkomen. Dit bedrag wordt jaarlijks gerevaloriseerd. Het betreft een lokale belasting, het tarief ervan wordt bepaald per gemeente.

Aangifteperiode en termijn

De aangifte moet de toestand weergeven op 1 januari van elk jaar. De eerste keer uiterlijk op 30 juni 2023. Enkel in het geval de toestand wijzigt een volgend jaar, dient de verandering uiterlijk 30 juni gemeld te worden. Als er niets wijzigt moet u geen nieuwe aangifte doen.

Boete

Bij niet aangifte riskeert u per woning een boete van € 150,00.

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.