Verplichte aanvraag werkelijk gebruik btw

Boekhouding & fiscaliteit

Gemengde belastingplichtigen, waarbij een deel van de omzet volledig onderworpen is aan btw en een deel volledig vrijgesteld is van btw, kunnen hun recht op aftrek van de btw bepalen volgens het algemeen verhoudingsgetal of volgens het werkelijk gebruik.

Bij toepassing van het algemeen verhoudingsgetal wordt de btw afgetrokken volgens de verhouding (omzet met btw) / (omzet met btw + vrijgestelde omzet).

Bij toepassing van het werkelijk gebruik worden de aankoopfacturen onderverdeeld in 3 verschillende sectoren:

  • Sector die rechtstreeks kan toegewezen worden aan omzet met btw: sector met volledig recht op aftrek van de btw.
  • Sector die rechtstreeks kan toegewezen worden aan vrijgestelde omzet: sector zonder recht op aftrek van de btw.
  • Sector met algemene kosten die niet rechtstreeks aan de omzet met btw of de vrijgestelde omzet kan toegewezen worden: sector waarbij het recht op aftrek van de btw wordt bepaald op basis van een bijzonder algemeen verhoudingsgetal.

     

Werkelijk gebruik moet expliciet voorafgaandelijk aangevraagd worden vanaf 01/01/2023

Alvorens het werkelijk gebruik kan toegepast worden, moet dit vanaf 01/01/2023  voorafgaandelijk aangevraagd worden bij de btw-administratie. Deze kennisgeving gebeurt via het formulier e-604A (bij aanvang activiteit) of e-604B (bij wijziging), in te dienen via MyMinfin. Het is niet langer nodig om te wachten op een expliciet voorafgaandelijk akkoord van de btw-administratie. Wordt het werkelijk gebruik niet vooraf aangevraagd, dan mag het werkelijk gebruik volgens de btw-administratie niet worden toegepast.

Eenmaal het recht op aftrek van de btw volgens het werkelijk gebruik wordt toegepast, moet dit toegepast blijven tot ten minste 31 december van het 3e jaar volgend op de datum van de uitwerking van de voorafgaandelijke kennisgeving. Tot die datum is het niet mogelijk om terug over te schakelen naar het algemeen verhoudingsgetal.

Overgangsregel tot 30/06/2023 voor gemengde btw-plichtigen die op vandaag (voor 31/12/2022) reeds het werkelijk gebruik toepassen.

Gemengde btw-plichtigen die op vandaag reeds het werkelijk gebruik toepassen, zijn bovendien ook verplicht om de kennisgeving hiervan aan de btw-administratie te doen. De btw-administratie voorziet voor deze btw-plichtigen wel in een overgangsregeling, waardoor deze kennisgeving volgens dezelfde modaliteiten moet gebeuren vóór 1 juli 2023.

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.