Filter op onderwerp
Sociaal

Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen …  

Zo leidde de start van de Covid19-pandemie tot de invoering van de soepele regeling tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht “Covid 19”.
Deze vereenvoudigde regeling voor werkloosheid overmacht werd een aantal keer verlengd en ook toegepast voor de oorlog in Oekraïne. 
Echter loopt dit nu definitief af op 30 juni 2022.

Boekhouding & fiscaliteit

Indien de overheid wil dat iedere onderneming vanaf 2026 een groen wagenpark heeft, moeten er uiteraard nog heel wat laadstations bijkomen om comfortabel te kunnen rijden. Om dit te stimuleren werden er een aantal fiscale voordelen in het leven geroepen.

Boekhouding & fiscaliteit

In deze update bekijken we wat de hervorming met zich meebrengt voor de emissievrije personenwagens. Dit omvat niet enkel elektrische wagens maar ook de wagens op waterstof. Deze laatste zien we nog niet zoveel in ons straatbeeld maar men verwacht dat die in de toekomst ook een opmars zullen maken. 

Deze wagens zijn de enige waarvoor een fiscale aftrek behouden blijft. Onder de huidige regeling is die steeds gelijk aan 100% maar zelfs hier worden er toch maxima ingevoerd. 

Boekhouding & fiscaliteit

In deze update bekijken we wat de aangekondigde hervorming van de autofiscaliteit precies betekent voor de hybride wagens. De mensen die het deel over wagens met een brandstofmotor hebben gelezen, zullen hier redelijk veel zaken zien terugkeren want de regeling voor hybrides is vrij gelijkaardig op enkele punten na. 

Hier zien we ook hoe radicaal de overheid wil overstappen naar groene wagenparken want zelfs de “echte” hybrides evolueren naar een 0% aftrek.

Boekhouding & fiscaliteit

In deze update bekijken we wat de aangekondigde hervorming van de autofiscaliteit precies betekent voor de wagens met een brandstofmotor.

We bespreken hier de impact voor de wagens die 100% op benzine of diesel rijden. De hybride wagens komen in een afzonderlijke nieuwsbrief aan bod. Om te bepalen in welke mate de kosten van de wagen nog aftrekbaar zijn, is de datum van aankoop van doorslaggevend belang.

Vermogens- en successieplanning

Na veel slapeloze nachten is uw echtscheiding definitief rond. Het vonnis werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand en de verdeling van het vermogen is een feit. Het volgende hoofdstuk in uw leven kan beginnen. Maar helaas loopt het leven ook tijdens dit nieuwe hoofdstuk niet steeds over rozen en al zeker niet wanneer u na uw echtscheiding komt te overlijden op het ogenblik dat uw kinderen nog (te) jong of zelfs nog minderjarig zijn. 

Boekhouding & fiscaliteit

De fiscaliteit van de personenwagen is altijd een gevoelige materie geweest en danig onderworpen aan wijzigingen.
Sommigen onder ons zullen zich waarschijnlijk nog herinneren hoe eenvoudig het ooit geweest is om autokosten te verwerken in de fiscale aangifte.
Alle kosten behalve financiering waren aftrekbaar ten belope van 75% en daarmee was de kous af.

Juridisch

Op 1 mei 2019 werd het Belgische vennootschapsrecht duchtig gewijzigd door een gefaseerde invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”). Tegen 1 januari 2024 moeten alle vennootschappen en verenigingen hun statuten aangepast hebben aan het WVV.

Deze verplichte statutenwijziging hoeft geenszins een maat voor niets te zijn. Het WVV biedt heel wat opportuniteiten om de werking/structuur van uw onderneming soepeler en naar eigen wensen in te vullen.

Heeft u een specifieke vraag?
Laat het ons weten, onze experten staan voor u klaar!

Contacteer ons nu