Recente nieuwsberichten

Verhoging vrijgestelde bedragen sociale voordelen

29.08.2018

Bepaalde geschenken aan werknemers worden niet als loon beschouwd, maar als een sociaal voordeel. Deze geschenken zijn niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing of sociale bijdragen, waardoor dit een interessant cadeautje voor de werknemer kan zijn

Lees verder ...

Nieuw beleid inzake btw-boetes

24.08.2018

De btw-wetgeving kent een resem aan boetes op allerhande overtredingen. De belastingplichtige kan daarbij steeds een gemotiveerd verzoek tot kwijtschelding van deze boetes indienen. De administratie beslist dan of zij de boete geheel, gedeeltelijk of helemaal niet zullen kwijtschelden

Lees verder ...

Daling voordeel alle aard woning: van factor 3,8 naar 2

22.08.2018

Wanneer een vennootschap gratis een woning aan de bedrijfsleider of een personeelslid ter beschikking stelt, dan verkrijgt de genieter een belastbaar voordeel van alle aard. De administratie staat toe dat dit voordeel geraamd wordt op basis van een forfaitaire formule.

Lees verder ...

BTW op pro deo-diensten door advocaten en gerechtsdeurwaarders: uitgesteld voor onbepaalde duur

21.08.2018

Tot op heden waren zowel pro deo-diensten verricht door advocaten in het kader van de tweedelijnsbijstand als pro deo-diensten verricht door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand onderworpen aan 0% BTW.

Lees verder ...

Aangepaste bedragen kilometervergoeding 1 juli 2018 tot 30 juni 2019

8.07.2018

Werknemers die met de eigen wagen beroepsmatige verplaatsingen maken, kunnen van de werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Daarbij kan de werknemer ofwel zijn werkelijke kosten bewijzen, of gebruik maken van het algemeen forfait.

Lees verder ...

Pensioensparen in 2018: € 960 of € 1.230?

2.07.2018

Pensioensparen klinkt u ondertussen niet langer onbekend in de oren: u bouwt een aanvullend pensioen op en geniet ondertussen een belastingvoordeel op de gestorte som. Nadat het maximaal te storten bedrag enkele jaren vastlag op € 940, kan u vanaf 2018 niet alleen € 960 storten, maar ook kiezen voor het verhoogde plafond van € 1.230

Lees verder ...

Nieuwe plaatsbepalingsregels inzake btw voor B2B goederenvervoer vanaf 23/11/2017

26.06.2018

Goederenvervoerdiensten en daarmee samenhangende diensten vinden in een B2B-situatie in principe steeds plaats daar waar de ontvanger van de dienst is gevestigd. Hierop bestaan echter enkele afwijkingen, die inmiddels door een recente wijziging van KB nr. 57 W.BTW werden aangepast en sinds 23/11/2017 van kracht zijn. Een circulaire van 31/05/2018 brengt verduidelijking.

Lees verder ...

BTW op online kans- en geldspelen: opnieuw vrijgesteld vanaf 22/05/2018

20.06.2018

Online kans- en geldspelen, andere dan loterijen, waren sinds 1 augustus 2016 onderworpen aan btw. Daardoor maakte de federale overheid de online kans- en geldspelen duurder dan de fysieke variant, terwijl deze bevoegdheid bij de Gewesten ligt en niet bij de federale overheid

Lees verder ...

Belastingvrij dividend tot € 640 per jaar

13.06.2018

De toekenning van een standaard dividend aan natuurlijke personen is op vandaag steeds onderworpen aan 30% roerende voorheffing. Vanaf 1 januari 2018 kan elke belastingplichtige de ingehouden roerende voorheffing op de eerste € 640 dividend recupereren.

Lees verder ...

Tax shelter voor startende ondernemingen: nu ook voor bedrijfsleiders

3.05.2018

Natuurlijke personen die intekenen in het kapitaal van een startende KMO kunnen een  belastingvermindering in de personenbelasting van 30% verkrijgen bij een intekening in een startende KMO, en een belastingvermindering van 45% bij een investering in een startende micro-onderneming

Lees verder ...