Recente nieuwsberichten

Mobiliteitsvergoeding, cash for car, vernietigd door Grondwettelijk Hof

In de wet van 30/03/2018 werd de Cash For Car regeling ingevoerd als alternatieve vorm van verloning voor werknemers. Nu heeft het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 23/01/2020 (nr. 11/2020) deze regeling vernietigd omdat deze discriminerend zou zijn. We herhalen even in dit artikel.

Lees verder ...

Aandachtspunten nieuw vennootschapsrecht

20.01.2020

Sinds 01/01/2020 zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) automatisch van toepassing op uw vennootschap, ongeacht of u de statuten van uw vennootschap reeds heeft aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving.   Dit brengt meteen een aantal belangrijke gevolgen met zich mee. Bekijk hier de meest praktische zaken waar u rekening mee dient te houden. 

Lees verder ...

Overname kantoor Ghepan Langemark-Poelkapelle

6.01.2020

Decostere Accountancy heeft haar geografische spreiding binnen West-Vlaanderen versterk met de volledige overname van Accountantskantoor Ghepan in Langemark-Poelkapelle. Met de overname willen we de expertise binnen Decostere Accountancy gaan verruimen en verder uitdragen. Lees het volledige artikel hier.

Lees verder ...

De nieuwe autofiscaliteit vanaf 01/01/2020

9.12.2019

In de vorige nieuwsbrief zijn we reeds ingegaan op de laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting die van start gaat op 01/01/2020. In dit artikel willen we één bepaalde maatregel verder in detail uitwerken daar het een maatregel betreft die zo goed als iedere vennootschap treft (en eenmanszaak) nl. de vernieuwde autofiscaliteit.

Lees verder ...

Wijziging inzake de KMO-Portefeuille vanaf 01/12/2019

24.11.2019

De KMO-Portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid waarmee ondernemers financiële kunnen steun kunnen krijgen bij het volgen van opleidingen en het inwinnen van advies. De portefeuille is bedoeld als aanmoediging voor ondernemers om zich te ontwikkelen en competenties te verwerven buiten de onderneming, wat vaak een dure aangelegenheid kan zijn.

Lees verder ...

Maaltijdcheques en ecocheques : ook mogelijk voor bedrijfsleiders?

10.11.2019

Het systeem van maaltijdcheques en ecocheques is ondertussen bij de meesten een goed gekend systeem om uw medewerkers een extra verloning toe te kennen. Dit wordt beschouwd als een sociaal voordeel dat vrijgesteld is als inkomen bij de medewerker maar ook niet aftrekbaar is voor de werkgever (met uitzondering van een bedrag van 2 € per aangekochte maaltijdcheque. Ecocheques zijn nooit aftrekbaar.

Lees verder ...

De (stapsgewijze) roll-out van het WVV: praktische gevolgen vanaf 01/01/2020

28.10.2019

Op 01/05/2019 is het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") in werking getreden. Voor veel ondernemingen is de impact hiervan voorlopig vrij beperkt, gezien het WVV enkel van toepassing is op “nieuwe” vennootschappen, verenigingen en stichtingen opgericht vanaf 01/05/2019 of op “bestaande” vennootschappen, verenigingen en stichtingen die er expliciet voor kozen (“Opt-in”).

Lees verder ...

Hervorming vennootschapsbelasting : start laatste fase vanaf 1/01/2020

23.10.2019

In het zomerakkoord van 26/07/2017 werd met veel toeters en bellen de grote hervorming van de vennootschapsbelasting aangekondigd. Ondertussen is de eerste fase reeds van start gegaan vanaf 01/01/2018.

Lees verder ...

Wijze van herzieningen onder de 25-jarige herzieningstermijn

6.10.2019

Vanaf 1 januari 2019 kunnen bepaalde onroerende goederen onder het nieuwe optiestelsel met btw verhuurd worden. Een gevolg daarvan is dat de herzieningstermijn van dat onroerend goed niet langer 15, maar 25 jaar bedraagt. Om aan de nieuwe wetgeving te voldoen werd het Koninklijk Besluit (KB) dat de wijze van herzieningen bepaalt dan ook recent aangepast.

Lees verder ...

Zomerregeling btw-aangifte

18.07.2019

Doordat veel belastingplichtigen tijdens de zomermaanden niet steeds de tijd vinden om de btw-aangifte tijdig in te dienen voorziet de fiscus in deze periode in een verlenging van de indieningstermijn.

Lees verder ...