Filter op onderwerp
Algemeen

Zoals u wellicht weet, maken het vroegere kantoor Desmet in Ieper en het kantoor Ghepan in Langemark-Poelkapelle, sinds enige tijd deel uit van de groep Decostere Accountancy,  onder de namen Decostere Accountancy Ieper en Decostere Accountancy Langemark-Poelkapelle. Op 14 februari trekken beide kantoren richting Ieper Business Park. Ons nieuw kantoor te Ieper heeft een prima ligging en bereikbaarheid nabij afrit A19 en het centrum van de stad. 

Sociaal

Om de ondernemingen vlugger te laten overgaan tot het aanwerven van een eerste werknemer, of uit te breiden tot een aantal werknemers, werd een aantal jaar geleden de “Doelgroepvermindering eerste  aanwervingen”  (DGV) in het leven geroepen.  Dit is een vermindering van de RSZ werkgeversbijdragen, waardoor  de loonkost voor een onderneming aanzienlijk lager ligt voor de eerste 6 aanwervingen.   De afgelopen jaren werden er een aantal aanpassingen doorgevoerd, en ook vanaf 1 januari 2022 zijn er een aantal grondige wijzigingen.

Boekhouding & fiscaliteit

Vanaf 01/01/2022 wijzigt de btw-vrijstelling voor medische verzorging en ziekenhuisverpleging, waarbij de medische prestatie enkel nog vrijgesteld is wanneer deze wordt verricht door een dienstverrichter die voldoende gekwalificeerd is om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken (personele voorwaarde) en waarbij de medische verzorging steeds een therapeutisch doel moet hebben (materiële voorwaarde).

Boekhouding & fiscaliteit

Voor werken in onroerende staat aan privéwoningen ouder dan 10 of 15 jaar en voor bepaalde werken aan privéwoningen en instellingen voor gehandicapten was u als dienstverrichter (aannemer) tot 31/12/2021 steeds verplicht om een attest op te stellen waarbij de klant verklaarde aan alle voorwaarden voor het verlaagd tarief van 6% btw te voldoen.

Corona

Het Kernkabinet heeft afgelopen vrijdag een pakket steunmaatregelen goedgekeurd om de Belgen te helpen het hoofd te bieden aan de  verstrengde maatregelen die het gevolg zijn van de strijd tegen de coronapandemie.  Hieronder zitten onder andere de verlenging van tijdelijke werkloosheid overmacht corona, welke tot 31/12/2021 liep, en  klein verlet wegens vaccinatie.

Sociaal

Een voltijdse werknemer die in 2020 een volledig jaar prestaties of gelijkgestelde dagen (vb. tijdelijke werkloosheid wegens corona, ziekte, …) had, heeft dit jaar recht op 20 dagen verlof. Werknemers met deeltijdse of gedeeltelijke tewerkstelling hebben pro rata recht op verlof. De meeste werknemers kunnen hun verlofdagen probleemloos opnemen. Anderen hebben eind december nog een aantal verlofdagen over.

Heeft u een specifieke vraag?
Laat het ons weten, onze experten staan voor u klaar!

Contacteer ons nu