Recente nieuwsberichten

Afschaffing belasting op onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging

20.03.2019

Sinds het fameuze zomerakkoord werd de minimumwedde voor bedrijfsleiders om van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te kunnen genieten opgetrokken van € 36.000 naar € 45.000. Ligt het belastbaar resultaat van de vennootschap lager dan € 45.000, dan moet de bedrijfsleidersbezoldiging minstens gelijk zijn aan dit bedrag.

Lees verder ...

Wijziging inzake de voorafbetalingen 2019

18.12.2018

Ondernemingen die belastbare winsten behalen, dienen in principe belastingen te betalen.  Dit wordt finaal berekend in de aangifte en dient betaald te worden ongeveer 10 à 12 maand na het einde van het belastbaar tijdperk.

Lees verder ...

Decostere Accountancy : ook uw adviseur in vermogensplanning

23.11.2018

Heeft uw schenking onder het nieuwe erfrecht (in werking 01/09/2018) nog dezelfde gevolgen/waarde als onder het oude erfrecht? Indien niet, kan u nog actie ondernemen? Wat zijn de concrete gevolgen van schenkingen gedaan vóór 01/09/2018 op twee verschillende tijdstippen.

Lees verder ...

Optiestelsel onroerende verhuur met btw vanaf 01/01/2019

12.11.2018

Op vandaag is de onroerende verhuur een dienst die vrijgesteld is van btw, waardoor de verhuurder de btw op kosten in verband met dit onroerend goed niet in aftrek kan nemen.

Lees verder ...

Omvorming rechtbank van koophandel naar ondernemingsrechtbank

9.11.2018

Door de modernisering van het ondernemingsrecht werd de rechtbank van koophandel op 1 november 2018 omgevormd tot de ondernemingsrechtbank. 

Lees verder ...

Decembervoorschot btw voor kwartaalaangevers: te betalen uiterlijk op 24/12/2018

4.11.2018

Sinds 01/04/2017 is het voor kwartaalaangevers btw niet langer verplicht om kwartaalvoorschotten btw te betalen. Om gelijkheid met maandaangevers te behouden, is het wel verplicht om een 'decembervoorschot' te betalen.

Lees verder ...

Brexit Impact Scan

3.10.2018

De Brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten, is voorlopig voorzien voor 29/03/2019. 

Lees verder ...

Afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer in Vlaanderen vanaf 1 september 2018

21.09.2018

Wanneer u voor 1 september 2018 een onderneming wou beginnen, moest u via een getuigschrift of relevante ervaring kunnen aantonen dat u over de nodige kennis beschikt om een bedrijf te kunnen opstarten en het dagelijks beheer in handen te nemen.

Lees verder ...

Nieuwe regelgeving registratiebelasting bij aankoop van de enige gezinswoning in het Vlaamse Gewest

11.09.2018

Indien u voor 1 juni 2018 een woning in het Vlaamse Gewest kocht, dan betaalde u standaard 10% registratiebelasting op de aankoopprijs. Bedroeg het kadastraal inkomen van de woning maximaal € 745, dan kon u van het verlaagde tarief van 5% genieten.

Lees verder ...

UBO-register: deadline 31/03/2019

4.09.2018

Het UBO-register (ultimate beneficial owner of uiteindelijk begunstigde) is een nieuw register met als doel de uiteindelijk begunstigde van een vennootschap of een andere juridische entiteit te identificeren, ook wanneer dat vermogen in complexe juridische constructies is onderverdeeld.

Lees verder ...