Recente nieuwsberichten

Wijze van herzieningen onder de 25-jarige herzieningstermijn

25.06.2019

Vanaf 1 januari 2019 kunnen bepaalde onroerende goederen onder het nieuwe optiestelsel met btw verhuurd worden. Een gevolg daarvan is dat de herzieningstermijn van dat onroerend goed niet langer 15, maar 25 jaar bedraagt.

Lees verder ...

Praktische zaken ivm het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

18.06.2019

Op uitnodiging van INCOZINA gaf DECOSTERE ACCOUNTANCY een uiteenzetten over het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen aan collega-cijferberoepers.

Lees verder ...

Verhoging fiscaal vriendelijke overuren van 130u naar 180u

27.05.2019

Vanaf 1 januari 2019 werd het aantal fiscaal vriendelijke overuren verhoogd van 130u naar 180u. Dit is een voorlopige maatregel tot en met 31 december 2020. Een verlenging is mogelijk.

Lees verder ...

Outplacement

22.05.2019

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die een werknemer in staat stellen om op een zo kort mogelijke termijn een nieuwe tewerkstelling te vinden. Deze dienstverlening wordt door de werkgever uitbesteed aan een outplacementbureau.

Lees verder ...

BTW op enige prijs voor restaurant- of cateringdiensten

17.04.2019

Een restauranthouder serveert een maaltijd met bijkomende dranken. In dit geval moet de prijs worden gesplitst tussen 12% BTW voor de maaltijd en 21% BTW voor de dranken. Wordt de prijs niet opgesplitst, dan is het geheel onderworpen aan het hoogste toepasselijke BTW-tarief, zijnde 21% BTW.

Lees verder ...

Afschaffing belasting op onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging

Op 20/03/2019 informeerden wij u reeds omtrent de mogelijke schrapping van de afzonderlijke belasting van 5% wanneer onvoldoende bezoldiging aan een bedrijfsleider-natuurlijk persoon wordt toegekend. (zie http://www.decostere.be/nl/nieuws/afschaffing-belasting-op-onvoldoende-bedrijfsleidersbezoldiging)

Lees verder ...

Voorafbetaling vennootschapsbelasting uiterlijk op 10/04/2019

4.04.2019

Ook dit jaar raden wij u sterk aan om uw vennootschapsbelasting vooraf te betalen. Voldoende voorschot betalen levert namelijk een mooi belastingvoordeel op. Let op, want dit voorschot dient vanaf nu op een nieuw rekeningnummer (BE61 6792 0022 9117) gestort te worden.

Lees verder ...

Verlaging btw-tarief op planten bij tuinaanleg en -onderhoud vanaf 01/04/2019

29.03.2019

Het btw-tarief op planten die door tuinaannemers samen met de aanleg of het onderhoud van een tuin worden geleverd bedraagt 21%. Daarnaast is de loutere levering van planten zonder bijkomende aanleg of onderhoud onderworpen aan 6% btw.

Lees verder ...

Afschaffing belasting op onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging

20.03.2019

Sinds het fameuze zomerakkoord werd de minimumwedde voor bedrijfsleiders om van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te kunnen genieten opgetrokken van € 36.000 naar € 45.000. Ligt het belastbaar resultaat van de vennootschap lager dan € 45.000, dan moet de bedrijfsleidersbezoldiging minstens gelijk zijn aan dit bedrag.

Lees verder ...

Wijziging inzake de voorafbetalingen 2019

18.12.2018

Ondernemingen die belastbare winsten behalen, dienen in principe belastingen te betalen.  Dit wordt finaal berekend in de aangifte en dient betaald te worden ongeveer 10 à 12 maand na het einde van het belastbaar tijdperk.

Lees verder ...